Strona główna
Fundacja na Temat - Pracownia profilaktyki i terapii uzależnień
Fundacja na Temat - Pracownia profilaktyki i terapii uzależnień

Usługi urodowe i zdrowotne

Fundacja na Temat - Pracownia profilaktyki i terapii uzależnień

09-402, Płock, 3 Maja 9

uzaleznienia-plock.pl
Fundacja Na Temat – Poradnia uzależnień w Płocku to organizacja mająca na celu niesienie pomocy osobom zmagającym się z różnymi formami uzależnień oraz problemami społecznymi. Specjalizuje się ona w profilaktyce oraz bezpośredniej pracy z osobami dotkniętymi tymi problemami, oferując programy edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień oraz terapię indywidualnie dostosowaną do potrzeb każdego pacjenta. W swoich działaniach Fundacja nie zapomina także o rodzinach osób uzależnionych, angażując je w proces terapii jako współuzależnionych i oferując wsparcie w radzeniu sobie z problemem bliskiej osoby. W ramach promocji zdrowego stylu życia, Fundacja współpracuje z instytucjami takimi jak szkoły, organy administracji czy samorządy.